شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL

شبیه سازی مقاله کنفرانس  IEEE Conference on Decision and Control, سال 2002

Global stabilization of a PVTOL aircraft with bounded thrust  

 

  • در این مقاله به کنترل یک PVTOL ،  ربات های عمود پرواز مسطح، می پردازد. در این مقاله با استفاده از یک  روش کنترلی بر مبنای ترکیب روش غیرخطی توابع اشباع ، میزان نیروی تراست را با توجه به کران دلخواه تابع اشباع محدود می کند. با استفاده از الگوریتم در نظر گرفته شده همگرایی جهانی حالت های سیستم به سمت مقادیر مبدا به راحتی انجام می پذیرد. این مقاله گزارش فارسی ندارد اما تمامی شکل های اصلی این مقاله در سه فایل سیمولینک جدا استخراج می گردد. . قبل از اجرای سیمولینک های متلب، ضروری است که فایل توضیحات به طور کامل مطالعه شود.

  • فایل های همراه: فایل PDF مقاله، فایل Word توضیحات راهنمای استفاده از سیمولینک های متلب، فایل های Simulink های متلب

  • کلمات کلیدی: رباتیک، مقالات شبیه سازی شده، مهندسی برق

  • 100,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر