ارزیابی قابلیت اطمینان

ارزیابی قابلیت اطمینان

در این مجموعه آموزش ویدئویی مفاهیم و اصول قابلیت اطمینان (Reliability) در سیستم های مهندسی و علوم پایه ارائه شده است. این مجموعه برای مهندسین برق، مکانیک، صنایع، عمران و شیمی مناسب می باشد.

یکی از معیارهای عمده در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های مهندسی، قابلیت اطمینان (Reliability) سیستم می‌باشد. تعریف قابلیت اطمینان عبارتست از:

«احتمال کارکرد سالم و بدون عیب برای مدت زمان مشخص طبق شرایط موجود و از پیش تعیین شده»

در واقع می توان گفت که مهم‌ترین بحث در زمینه قابلیت اطمینان این است که به‌ صورت کمی بتوانیم بگوییم یک دستگاه در مدت زمان خدمتش با چه کیفیتی کار می‌کند و به چه احتمالی در معرض خرابی، شکست و عیب قرار می گیرد.

معمولاً بر حسب نوع استفاده و موقعیت کاربرد، تعاریف گوناگونی برای این منظور وجود دارد. همه این تعاریف دارای این وجه مشترک هستند که تابع قابلیت اطمینان بیانگر احتمال موجود برای عملکرد مطلوب یک دستگاه در یک فاصله زمانی می‌باشد. این مفهوم به کمک شاخص هایی  بیان می گردد و فرمول محاسبه قابلیت اطمینان بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

این مجموعه به اموزش ویدئویی قابلیت اطمینان در سیستم های مهندسی می پردازد و می تواند مجموعه مناسبی برای مباحث قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت در رشته مهندسی برق، قابلیت اطمینان (روش های آماری) در رشته مهندسی صنایع، قابلیت اطمینان سازه ها (در رشته مهندسی عمران)، قابلیت اطمینان (تحلیل ریسک و ارزیابی ریسک) در رشته مهندسی شیمی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی در رشته مهندسی مکانک و رشته های متنوع دیگر باشد.

این مجموعه بر اساس کتاب قابلیت اطمینان در رشته های مهندسی نوشته روی بیلینتون و رونالد آلن و ترجمه دکتر محسن رضاییان و تعدادی از مراجع دیگر تهیه شده و به همراه مثال های مناسب، علاوه بر مجموعه تصویری، فایل های پاورپوینت و اسلایدهای (Slide) آموزشی به منظور تدریس این درس را نیز به صورت pdf در اختیار قرار می دهد.

این پست  تکمیل شده است و ادامه مباحث آن در زمینه فرآیند مارکوف در پست مجزایی قرار داده شده است. برای دسترسی به ادامه مباحث اینجا کلیک کنید.


جلسه اول:

مقدمه

 

جلسه دوم:

مفاهیم و اصطلاحات 


جلسه سوم: 

مبانی احتمالات


جلسه چهارم: 

مبانی احتمالات: توزیع احتمال دوجمله ای در قابلیت اطمینان


جلسه پنجم:

ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های ساده


جلسه ششم:

 ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده


جلسه هفتم:

 ارزیابی قابلیت اطمینان در سیستم های پیچیده (بخش دوم)


جلسه هشتم:

 توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان


جلسه نهم: 

توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان (بخش دوم)


جلسه دهم: 

توزیع های احتمال در ارزیابی قابلیت اطمینان (بخش سوم)


جلسه یازدهم:

ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش اول)


جلسه دوازدهم:

ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش دوم)


جلسه سیزدهم:

ارزیابی قابلیت اطمینان بر مبنای توزیع های احتمال (بخش نهایی)


200,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر