آموزش سیستم های سوئیچینگ (کلیدزن)

طی چند سال اخیر بحث سیستمهای هایبرید (Hybrid Systems) بسیار داغ شده است. این سیستم ها با قابلیت تلفیق حالت های پیوسته و گسسته تبدیل به ساختارهایی قدرتمند و جذاب برای مدل سازی، تحلیل و یا کنترل سیستم های پیچیده شده اند. کاربری های سیستم ها در مسائل عملی همچون سیستم های قدرت، سیستم های زیستی، سیستم های کامپیوتری و کنترل شبکه ای باعث شده تا محققین علاقه زیادی برای تحقیق در رابطه با آن ها داشته باشند. این روز ها این بحث آنقدر گسترده شده که حتی در دانشگاه های ایران هم درس سه واحدی کنترل سیستم های هایبرید ارائه می شود. سیستم های سوئیچینگ یا کلیدزن (Switching Systems) به عنوان کلاس خاصی از این سیستم های هایبرید مطرح می شوند که کاربردهای بسیاری دارند. از آنجایی که مرجع منسجم و کاملی (اعم از کتاب یا مقاله) که مفاهیم مورد نیاز این سیستم ها را به صورت یکجا ارائه کند وجود ندارد برآن شدم تا آموزشی جامع را در باره سیستم های کلیدزن ارائه بدهم. این آموزش به تدریج جلو خواهد رفت و به معرفی سیستم های سوئیچینگ، معادلات ریاضیاتی، کاربردها، مثال های عملی، چالش ها، و تئوری های ریاضی و اثبات آن ها خواهند پرداخت.

پیش نیاز ها: کنترل خطی، کنترل مدرن


جلسه اول: در این جلسه مقدمه ای از سیستم های کلیدزن بیان شده است. ابتدا سیستم سوئیچینگ یا سیستم کلیدزن تعریف شده و جایگاه آن در رده سیستم های هایبرید مشخص شده است. سپس معادلات ریاضیاتی آن به صورت مختصر ارائه شده و مفهوم سیگنال کلیدزنی (Switching Signal) شرح داده شده است. در ادامه ضرورت، اهمیت و کاربرد سیستم های کلیدزن مورد بحث قرار گرفته و درنهایت نمونه های از سیستم های عملی و مثال های کاربردی ارائه شده اند.

مدت زمان: 43 دقیقه

محتوا: فایل تصویری 720p و پاورپوینت درس

پیش نمایش جلسه اول:


جلسه دوم:  در جلسه اول از این مجموعه آموزشی به معرفی مقدماتی سیستم های کلیدزن پرداخته شد. در جلسه دوم، معادلات ریاضیاتی این نوع سیستم ها ارائه شده و نحوه مدل سازی آن ها مورد بحث قرار گرفته است. تعاریف اساسی این سیستم ها که در اغلب مقالات با آن ها مواجه می شویم ارائه شده و در نهایت انواع این سیستم ها معرفی شده اند. دسته بندی سیستم های سوئیچینگ در این جلسه با چند رویکرد مختلف صورت گرفته و سعی شده تا کلاس های مربوط به سیستم های کلیدزن وابسته به حالت  (State dependent Switching Systems)، ، سیستمهای کلیدزن وابسته به زمان (Time dependent Switching Systems) سیستم های کلیدزن تصادفی (Stochastic or Random Switching Systems)، سیستم های کلیدزن زمان اقامت (Dwell-time Switching Systems)، و سیستم های کلیدزن دلخواه  (Arbitrary Switching Systems) به صورت مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در نهایت مثال های عملی و کاربردی برای هر یک از انواع سیستم های کلیدزن بیان شده است.

مدت زمان: 50 دقیقه

محتوا: فایل تصویری 720p و پاورپورینت درس

پیش نمایش جلسه دوم:


جلسه سوم: در جلسات اول و دوم این آموزش مقدمه ای از سیستم های سوئیچینگ بیان شده و روابطه و مدل های ریاضیاتی آن ها معرفی شدند. سپس کلاس ها و انواع مختلف این سیستم ها ارائه شدند. در این جلسه به چالش های پیش روی این سیستم ها اشاره شده و بحث پایداری و پایداری پذیری سیستم های کلیدزن مطرح گشته است. ابتدا تعاریف پایداری و پایداری پذیری بیان شده و سپس پایداری سیستم های کلیدزن وابسته به حالت(State  dependent Switching Systems)، سیستم های کلیدزن تصادفی (Stochastic Switching Systems)، سیستم های کلیدزن زمان اقامت (Dwell-time Switching Systems)، و سیستم های کلیدزن دلخواه  (Arbitrary Switching Systems) به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته اند.

مدت زمان: 45 دقیقه

محتوا: فایل تصویری 720p و پاورپورینت درس

پیش نمایش جلسه سوم:


100,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر