آموزش کاربردی XPC Target

بازدید: 4851 بازدید
آموزش کاربردی XPC Target

امروزه با توجه به قابلیتهای بالای نرم افزار Matlab و Simulink، متخصصان حوزه های مختلف طراحی های خود را در محیط سیمیولینک انجام میدهند. در بسیاری از کاربردهای تحقیقاتی، علمی و صنعتی، نیاز به برقراری ارتباط سخت افزاری وجود دارد. در صورتی که این ارتباط بتواند مستقیما از محیط سیمولینک متلب با دستگاههای صنعتی انجام گیرد، قابلیت بزرگی در پیاده سازی ایده های علمی متخصصان ایجاد میشود.
در مورد رشته کنترل این قابلیت بیشتر نمود پیدا میکند. مثلا فرض کنید شما بتوانید مستقیما با استفاده از سیمولینک داده های لازم برای شناسایی یک Plant را در محیط سیمولینک جمع آوری کرده و عملیات شناسایی خود را انجام دهید. و یا کنترل کننده طراحی شده خود را مستقیما به پلنت خود متصل نمایید.
مثال جذاب دیگر برای کاربرد xPC target میتواند بحث (HIL (Hardware In the Loop (سخت افزار در حلقه) باشد. برای روشن شدن بحث فرض بفرمایید یک پلنتی را بتوانید مدل کنید، به خوبی میدانید که مدل سازی دقیق عملا امکان پذیر نیست. دینامیک های مدل نشده، مباحث فیزیکی حاکم در دینامیکهای کنترلی و … باعث میشود که مدل واقعی با مدل به دست آمده متفاوت باشد. در مورد سخت افزار در حلقه پلنت شما در حقیقت مستقیما در حلقه کنترلی طراحی شده توسط شما قرار میگیرد و شما میتوانید مستقیما فرمانهای خود را به عملگرهای سیستم اعمال کرده و از سنسورهای پلنت فیدبک بگیرید اما موضوع بسیار مهم این است که باید فرمان ها و تصمیمات کنترلی در پله های زمانی دقیق صادر شوند و به عبارت دیگر کنترل کننده شما باید Real time  (زمان واقعی) باشد.
XPC Target سیمولینگ در حقیقت پاسخ تمامی موارد ذکر شده فوق است و به بیانی دیگر ارتباط سخت افزاری سیمولینک متلب به صورت Real time با استفاده از تولباکس XPC تارگت به آسانی برقرار میشود و تا حدود بسیار زیادی متخصصان رشته کنترل و سایر رشته ها از جمله مکانیک، هوا فضا، شیمی و … را از مسائل و مشکلات طراحی های الکترونیکی بی نیاز مینماید.

در این سری از آموزش ها که به صورت کاملا کاربردی و عملی خدمت دوستان ارائه خواهد شد، متخصصان محترم را قدم به قدم با XPC Target آشنا خواهیم کرد.

به امید آنکه مطالب برای شما قابل استفاده بوده باشد..
بسیار خوشحال میشویم که با نظرات بسیار ارزشمند خود ما را در این راه یاری بفرمایید..

“فایل Image مربوط به DVD بوت XPC Target از پایین همین صفحه با حجم تقریبی [۲۱۲MB] قابل دانلود میباشد”


جلسه اول: 

معرفی XPC Target و سرفصل کامل مطالب


جلسه دوم:

مرحله اول(قسمت اول) – اتصال یک کامپیوتر به عنوان Target


جلسه سوم: 

مرحله اول(قسمت دوم) – اتصال یک کامپیوتر به عنوان Target


جلسه چهارم: 

مرحله دوم(قسمت اول) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target


جلسه پنجم: 

مرحله دوم(قسمت دوم) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target


جلسه ششم:

 مرحله دوم(قسمت سوم) – اجرای فایل طراحی شده سیمولینک به صورت Real time بر روی Target


جلسه هفتم: 

مرحله سوم(قسمت اول) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات


جلسه هشتم: 

مرحله سوم(قسمت دوم) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات


جلسه نهم: 

مرحله سوم(قسمت سوم) – آشنایی با پورت سریال target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات


جلسه دهم:

 مرحله چهارم(قسمت اول) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات

[/showhide]


جلسه یازدهم:

 مرحله چهارم(قسمت دوم) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات

[/showhide]


جلسه دوازدهم:

 مرحله چهارم(قسمت سوم) – آشنایی با پورت Parallel کامپیوتر target و استفاده از آن برای ارسال و دریافت اطلاعات

[/showhide]


جلسه سیزدهم: 

مرحله پنجم(قسمت اول) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم

[/showhide]


جلسه چهاردهم: 

مرحله پنجم(قسمت دوم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم

[/showhide]


جلسه پانزدهم:

 مرحله پنجم(قسمت سوم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم

[/showhide]


جلسه شانزدهم:

 مرحله پنجم(قسمت چهارم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه هفدهم: 

مرحله پنجم(قسمت پنجم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه هجدهم: 

مرحله پنجم(قسمت ششم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه نوزدهم:

 مرحله پنجم(قسمت هفتم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیستم:

 مرحله پنجم(قسمت هشتم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و یکم: 

مرحله پنجم(قسمت نهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و دوم:

 مرحله پنجم(قسمت دهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و سوم:

 مرحله پنجم(قسمت یازدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و چهارم: 

مرحله پنجم(قسمت دوازدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و پنجم: 

مرحله پنجم(قسمت سیزدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و ششم: 

مرحله پنجم(قسمت چهاردهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


جلسه بیست و هفتم: 

مرحله پنجم(قسمت پانزدهم) – طراحی یک پلنت نمونه و load آن بر روی target اول و اجرای عملیات کنترلی توسط target دوم


۴۹۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر