آموزش cfd در ۱۴ جلسه – جلسه چهارم – معادله گرما

بازدید: 1807 بازدید

جلسه چهارم

بخش اول

در بخش اول ضمن معرفی روش‏های تفاضل محدود مکانی، زمانی مرتبه اول و مرتبه دوم، مفهوم خطا و خطای نسبی نیز به صورت تئوریک به همراه مثال بحث می شود.  در ادامه نحوه تبدیل یک معادله دیفرانسیل مرتبه دوم به صورت یک دستگاه معادلات جبری ماترسی ارائه شده است. در این بخش مراحل ایجاد یک کد cfd که در جلسات قبلی نیز بحث شد تاکید می گردد.

بخش دوم

در بخش دوم آموزش نحوه کدنویسی موارد مطروجه در بخش اول  و توضیحات مورد نیاز خدمت شما عزیزان ارائه شده است. کد نوسی توسط زبان فرترن و کامپالر simplyfortran ارائه شده است و البته برای سایر مفسرها نیز قابل استفاده است.

بخش سوم

پس از ارائه کد و تست آن سایر شرایط مرزی حرارتی نیز مورد بررسی قرار کرفته و کدهای مربوط به آنها ارائه می‏شود. در انتها نحوه بی بعدسازی معادلات نیز ارائه خواهد شد و مسئله بی بعد شده و برای انواع شرایط مرزی تست شده و داده ها مورد بررسی قرار میگیرند.

آموزش دینامیک سیالات محاسباتی در ۱۴ جلسه

در ادامه آموزش دینامیک سیالات محاسباتی، جلسه چهارم نیز ارائه شده است. این جلسه از سه بخش ۴۵ دقیقه ای تشکیل شده است. در این دوره ۱۴ جلسه ای تاکید بر مبانی ریاضیاتی، کدنویسی و پردازش داده ها است.

کلمات کلیدی

روش تفاضل محدود – Finite difference method

 • تفاضل رو به جلو – forward difference
 • تفاضل رو به عقب – backward difference
 • تفاضل مرکزی – central difference
 • تفاضل زمانی – time difference
 • تفاضل مرتبه ۲ – second order differnce
 • مفهوم خطا و خطای نسبی – error and relative error

معادله گرما – heat equation

 • خواص فیزیکی – physical properties
 • چشمه حرارتی – heat source

تولید هندسه، شبکه بندی، حل و پردازش داده ها

بی بعدسازی معادله

شرایط مرزی

 • شرط مرزی دما ثابت
 • شرط مرزی همرفتی
 •  شرط شار حرارتی  وتقارنی
 • شرط مرزی پریودیک یا تناوبی
 • شرط مرزی ترکیبی

دانلود - download

۱۵۰,۰۰۰ تومانAdd to cart

مطالعه بیشتر