فیلتر کالمن با استفاده از GUI

واسط های گرافيکي که در این قسمت ارائه شده است، مربوط به درس فیلتر کالمن از کتاب DanSimon است که دوست خوبم جناب آقای دکتر جوادی داخل همین سایت آن را تدریس کرده و بنده هم در بعضی از مباحث یک واسط گرافیکی تولید کرده ام که امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار گیرد.

ضمناً جهت يادگيري نحوه ايجاد gui (واسط گرافيکي در متلب) هم مي توانيد به آموزش واسط های گرافیکی در متلب و یا در اينجا کليک کنيد.

این پست در حال تکمیل شدن است.

لطفا برای خرید به انتهای پست مراجعه نمایید.

جلسه اول: پاسخ روش های مختلف انتگرال گیری با استفاده از GUI

اين واسط گرافيکي، پاسخ گرافیکی یک معادله دیفرانسیل از مرتبه n را با سه روش انتگرال گیری مستطیلی، ذوذنقه ای و رانگ کوتای مرتبه 4 نمایش می دهد که مربوط به مثال 1-5 از کتاب Dan_Simon است.

پیش نمایش جلسه اول:

جلسه دوم: برازش منحنی(Curve Fitting) با روش RLS(Recursive Least Square) با استفاده از GUI

اين واسط گرافيکي، برازش منحنی (Curve Fitting) را روی یک دیتای دو بعدی با استفاده از روش حداقل مربعات بازگشتی (Recursive Least Squre) و با استفاده از واسط های گرافيکي در متلب انجام می دهید که در مقالات و پروژه هاي دانشجويي مي تواند بسيار به شما کمک کند. اين نرم افزار براساس مثال 3-13 از کتاب Dan_Simon تهیه شده است.

پیش نمایش جلسه دوم:

جلسه سوم: برازش منحنی(Curve Fitting) با روش LS(Least Square) با استفاده از GUI

اين واسط گرافيکي، برازش منحنی (Curve Fitting) را روی یک دیتای دو بعدی با استفاده از روش حداقل مربعات (Least Squre) و با استفاده از واسط های گرافيکي در متلب انجام می دهید که در مقالات و پروژه هاي دانشجويي مي تواند بسيار به شما کمک کند. اين نرم افزار براساس فصل 3 از کتاب Dan_Simon تهیه شده است.

پیش نمایش جلسه سوم:

جلسه چهارم: اثر نويز ساختگي بر روي فيلتر کالمن با استفاده از GUI

در اين واسط گرافيکي اثر نويز ساختگي بر روي فيلتر کالمن مورد بررسي قرار گرفته که مربوط به مثال 5-3 از کتاب Dansimon است. به اين صورت که يک مدل غلط براي يک سيستم فرض شده که با اضافه کردن يک نويز ساختگي به فيلتر کالمن کمک مي شود تا بتواند حالت واقعي را تخمين بزند. در اين واسط گرافيکي مي توانيد پاسخ واقعي، تخمين، بهره فيلتر کالمن، همينطور خطاي RMS بين مقدار واقعي و تخمين را مشاهده کنيد.

پیش نمایش جلسه چهارم:

جلسه پنجم: طراحي فيلتر کالمن گسسته با استفاده از GUI

در اين واسط گرافيکي مي توانيد براي يک سيستم گسسته از هر مرتبه اي، يک فيلتر کالمن گسسته طراحي کنيد و پاسخ واقعي، تخمين، بهره فيلتر کالمن و همچنين خطاي تخمين را مشاهده کنيد. همينطور ماتريس کواريانس خطاي حالت دائمي تخمين با استفاده از دو روش گريوال و ريکاتي و نيز خطاي RMS بين مقدار واقعي و تخمين هم نمايش داده شده است.

پیش نمایش جلسه پنجم:

جلسه ششم: مقايسه پاسخ گسسته شده بين دو روش دقيق و اويلر با استفاده از GUI

براي اينکه براي يک سيستم پيوسته يک فيلتر کالمن گسسته طراحي شود، نياز به گسسته سازي سيستم پيوسته مي باشد. گسسته سازي با استفاده از روش هاي مختلفي انجام مي گيرد. يکي از آن روشها روش اويلر مي باشد که پياده سازي و حجم محاسبات کمتري نسبت به ساير روشها دارد. منتها اگر زمان نمونه برداري زياد باشد، مي تواند يک سيستم پيوسته پايدار را ناپايدار کند. واسط گرافيکيي که در اين جلسه توليد شده، به مقايسه پاسخ گسسته شده بين دو روش دقيق و اويلر مي پردازد. همينطور خطاي RMS بين مقدار واقعي و هر يک از دو روش را هم نمايش مي دهد.

پیش نمایش جلسه ششم:

جلسه هفتم: طراحي فيلتر کالمن گسسته برای یک سیستم پيوسته با استفاده از GUI

در اين واسط گرافيکي مي توانيد براي يک سيستم پيوسته از هر مرتبه اي، يک فيلتر کالمن گسسته طراحي کنيد و پاسخ واقعي، تخمين، بهره فيلتر کالمن و همچنين کواريانس خطاي تخمين را مشاهده کنيد. همينطور ماتريس کواريانس خطاي حالت دائمي تخمين با استفاده از دو روش گريوال و ريکاتي و نيز خطاي RMS بين مقدار واقعي و تخمين هم نمايش داده شده است.

پیش نمایش جلسه هفتم:

200,000 تومانافزودن به سبد خرید

مطالعه بیشتر