بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم

رشته مهندسی برق کنترل یکی از گرایش های نوپا در میان گرایش های برق می باشد. در بعضی از کلان شهر ها هنوزم این رشته تدریس نمی شود.این در حالیست که گرایش های دیگر از جمله قدرت، الکترونیک و مخابرات تقریبا در تمامی دانشگاههای کشور تدریس می شود. بنابراین منابع زیادی برای گرایش مهندسی کنترل در دسترس نیست. از آنجاییکه تعداد دانشجویان و فارق تحصیلان در این گرایش روز به روز زیاد تر می شوند و به تبع آن نیاز جامعه مهندسی کنترل در این زمینه افزایش می یابد بنابراین برآن شدیم تا با تاسیس یک سایت جامع که بتواند پاسخگوی نیاز محققین و دانشجویان و همه کسانیکه به ارزش و اهمیت رشته کنترل چه در دانشگاه و چه در صنعت پی بردند باشیم. امید است که بتوانیم این وظیفه خطیر را بدرستی انجام دهیم

در این سایت جزوات دانشگاهی و مقالات شبیه سازی شده و ….. قرار داده خواهند شد. سعی می کنیم کیفیت را بر کمیت مقدم بدانیم .

مطالعه بیشتر