ادامه مطلب
10 تیر 1398

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین با استفاده از روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی

در این مقاله، مسئله برآورد پارامترهای ARMAX برای سیستم های همرشتاین مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .روش پیشنهاد شده در این مقاله ،روشی تحت عنوان RML) Recursive maximum likelihood ) است که می تواند برای شناسایی آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.این تقریب روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی می باشد. در نهایت، روش پیشنهادی به یک سیستم ARMAX کلاسیک همرشتاین اعمال می شود و…

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک
10 آذر 1397

شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال Nonlinear Dynamics) Springer) سال ۲۰۱۲ Analysis and control of a hyperchaotic system with only one nonlinear term توضیحات […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL
27 مهر 1397

شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL

شبیه سازی مقاله کنفرانس  IEEE Conference on Decision and Control, سال ۲۰۰۲ Global stabilization of a PVTOL aircraft with bounded thrust   […]

ادامه مطلب
مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک
26 مهر 1397

مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال (Journal of vibration and control (SAGE publications سال ۲۰۱۲ Control for a class of four-dimensional chaotic systems with […]

ادامه مطلب
مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات
26 مهر 1397

مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات

شبیه سازی مقاله ژورنال (Elsevier (Applied soft computing سال ۲۰۱۱ Adaptive fuzzy sliding mode control using supervisory fuzzy control for 3 DOF […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶
1 مهر 1396

شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال ۲۰۱۶

 Neural network-based adaptive tracking control of mobile robots in the presence of wheel slip and external disturbance force این مقاله به طور […]

ادامه مطلب
مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی
18 اسفند 1395

مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی

در این پست مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی قرار داده می شود. درس راکتور پیشرفته مشخصات مقاله: راکتور ۱ نام مقاله: […]

ادامه مطلب
18 اسفند 1395

پروژه مربوط به محاسبات فلش ( flash calculation )

در این پروژه بر مبنای محاسبات فلش و با توجه به معالات حالت می توان حلالیت گاز نیتروژن ( کسرمولی گازدر فاز مایع و فاز بخار) را بدست آورد.می توان ضریب فوگاسیته در فاز مایع و بخار و همچنین فوگاسیته در فازهای مایع و بخار را محاسبه کرد.

ادامه مطلب
18 اسفند 1395

مقالات شبیه سازی شده مهندسی شیمی

در این پروژه تعادل سه جزیی مایع-مایع Water/tert-butyl alcohol (TBA)/ 2-ethyl-1-hexanol با مدل UNIQUAC جهت بدست آوردن جز مولی هر جزء مورد بررسی قرار گرفته است که با مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل UNIQUAC نتایج قابل قبولی بدست آمده است.

ادامه مطلب
2 اسفند 1395

طراحی و شبیه‌سازی حافظه ۸*۸ SRAM با نرم‌افزار کیدنس

در این پروژه هدف طراحی و ترسیم layout و شبیه‌سازی یک بلوک حافظه SRAM 8*8)، ۶۴) بیتی با نرم افزار کیدنس در تکنولوژی ۱۸۰ نانومتر cmos می‌باشد.مهمترین بخش این طراحی سلول حافظه می‌باشد. در این پروژه از ساختار Full CMOS 6T Cell برای آرایه‌های حافظه استفاده شده است.

ادامه مطلب
طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA با نرم‌افزار hspice
2 اسفند 1395

طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA با نرم‌افزار hspice

در این پروژه هدف طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA می‌باشد که در مدار switch capacitor یک مدل آنالوگ به دیجیتال ۱۰ بیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب
مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
28 مرداد 1395

مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو

سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو یکی از سیستمهای جذاب و پرکاربرد برای ارزیابی کنترل کننده های مختلف بوده و در بسیاری از مجلات کنترلی میتونید مقالات مختلفی در موردش پیدا کنید.

ادامه مطلب
مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲
12 تیر 1395

مقاله ژورنال ELSEVIER سال ۲۰۱۲

Adaptive control of uncertain nonlinear systems using mixed backstepping and Lyapunov redesign techniques کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی نامعین با استفاده از […]

ادامه مطلب
مقاله ژورنالی ELSEVIER سال ۲۰۰۲
12 تیر 1395

مقاله ژورنالی ELSEVIER سال ۲۰۰۲

Robust PID controller design via LMI approach طراحی کنترل کننده PID مقاوم با رویکرد LMI در مورد مقاله: در این مقاله ، […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم
31 خرداد 1395

شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم

در این پست اکثر شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم (Astrom) رو قرار دادم. شما می تونید هر مثالی که مد […]

0