ادامه مطلب
1 جولای 2019

شناساییی سیستم ARMAX همرشتاین با استفاده از روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی

در این مقاله، مسئله برآورد پارامترهای ARMAX برای سیستم های همرشتاین مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .روش پیشنهاد شده در این مقاله ،روشی تحت عنوان RML) Recursive maximum likelihood ) است که می تواند برای شناسایی آنلاین مورد استفاده قرار گیرد.این تقریب روش حداکثر احتمال وقوع بازگشتی می باشد. در نهایت، روش پیشنهادی به یک سیستم ARMAX کلاسیک همرشتاین اعمال می شود و…

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک
1 دسامبر 2018

شبیه سازی مقاله تحلیل و کنترل یک سیستم بسیار آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال Nonlinear Dynamics) Springer) سال 2012 Analysis and control of a hyperchaotic system with only one nonlinear term توضیحات […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL
19 اکتبر 2018

شبیه سازی مقاله کنترل یک سیستم PVTOL

شبیه سازی مقاله کنفرانس  IEEE Conference on Decision and Control, سال 2002 Global stabilization of a PVTOL aircraft with bounded thrust   […]

ادامه مطلب
مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک
18 اکتبر 2018

مقاله شبیه سازی شده سیستم آشوبناک

شبیه سازی مقاله ژورنال (Journal of vibration and control (SAGE publications سال 2012 Control for a class of four-dimensional chaotic systems with […]

ادامه مطلب
مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات
18 اکتبر 2018

مقاله شبیه سازی شده بازوی ربات

شبیه سازی مقاله ژورنال (Elsevier (Applied soft computing سال 2011 Adaptive fuzzy sliding mode control using supervisory fuzzy control for 3 DOF […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال 2016
23 سپتامبر 2017

شبیه سازی مقاله ژورنال Neurocomputing سال 2016

 Neural network-based adaptive tracking control of mobile robots in the presence of wheel slip and external disturbance force این مقاله به طور […]

ادامه مطلب
مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی
8 مارس 2017

مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی

در این پست مقالات ترجمه شده در مهندسی شیمی قرار داده می شود. درس راکتور پیشرفته مشخصات مقاله: راکتور 1 نام مقاله: […]

ادامه مطلب
8 مارس 2017

پروژه مربوط به محاسبات فلش ( flash calculation )

در این پروژه بر مبنای محاسبات فلش و با توجه به معالات حالت می توان حلالیت گاز نیتروژن ( کسرمولی گازدر فاز مایع و فاز بخار) را بدست آورد.می توان ضریب فوگاسیته در فاز مایع و بخار و همچنین فوگاسیته در فازهای مایع و بخار را محاسبه کرد.

ادامه مطلب
8 مارس 2017

مقالات شبیه سازی شده مهندسی شیمی

در این پروژه تعادل سه جزیی مایع-مایع Water/tert-butyl alcohol (TBA)/ 2-ethyl-1-hexanol با مدل UNIQUAC جهت بدست آوردن جز مولی هر جزء مورد بررسی قرار گرفته است که با مقایسه داده های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از مدل UNIQUAC نتایج قابل قبولی بدست آمده است.

ادامه مطلب
20 فوریه 2017

طراحی و شبیه‌سازی حافظه 8*8 SRAM با نرم‌افزار کیدنس

در این پروژه هدف طراحی و ترسیم layout و شبیه‌سازی یک بلوک حافظه SRAM 8*8)، 64) بیتی با نرم افزار کیدنس در تکنولوژی 180 نانومتر cmos می‌باشد.مهمترین بخش این طراحی سلول حافظه می‌باشد. در این پروژه از ساختار Full CMOS 6T Cell برای آرایه‌های حافظه استفاده شده است.

ادامه مطلب
طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA با نرم‌افزار hspice
20 فوریه 2017

طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA با نرم‌افزار hspice

در این پروژه هدف طراحی و شبیه‌سازی fully-differential single-stage multi-path OTA می‌باشد که در مدار switch capacitor یک مدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ادامه مطلب
مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو
18 آگوست 2016

مدلسازی و پیاده‌سازی ارتعاشات جاده برای سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو

سیستم کنترل تعلیق فعال خودرو یکی از سیستمهای جذاب و پرکاربرد برای ارزیابی کنترل کننده های مختلف بوده و در بسیاری از مجلات کنترلی میتونید مقالات مختلفی در موردش پیدا کنید.

ادامه مطلب
مقاله ژورنال ELSEVIER سال 2012
2 جولای 2016

مقاله ژورنال ELSEVIER سال 2012

Adaptive control of uncertain nonlinear systems using mixed backstepping and Lyapunov redesign techniques کنترل تطبیقی سیستم های غیرخطی نامعین با استفاده از […]

ادامه مطلب
مقاله ژورنالی ELSEVIER سال 2002
2 جولای 2016

مقاله ژورنالی ELSEVIER سال 2002

Robust PID controller design via LMI approach طراحی کنترل کننده PID مقاوم با رویکرد LMI در مورد مقاله: در این مقاله ، […]

ادامه مطلب
شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم
20 ژوئن 2016

شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم

در این پست اکثر شبیه سازی مثال های کنترل تطبیقی استروم (Astrom) رو قرار دادم. شما می تونید هر مثالی که مد […]

0